Vår Gård

Ringvägen 6

133 80 Saltsjöbaden

(Vägbeskrivning)

Kontakta SNITTS

T: 0703-59 70 61

M: info@snitts.se

 • Linkedin - Vit Circle
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon

© 2020 SNITTS

Innovation by Collaboration 2019

Så skapar vi nytta från kunskap

Vår Gård Saltsjöbaden, Stockholm
24-25 september 2019

Om Innovation by Collaboration

I år är det 10-års jubileum för SNITTS årskonferens Innovation by Collaboration. Detta betyder såklart ett extra oförglömligt innehåll och spännande talare, allt under temat: Så skapar vi nytta från kunskap. Jubileet firas på idylliska Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm. I en ljuvlig skärgårdsmiljö, ges möjlighet att tillsammans med nationella kollegor och partners fylla på med kunskap, verktyg och inspiration inför hösten. Generöst utrymme ges för erfarenhetsutbyte och samtal samt möjlighet att under konferensens andra dag boka faciliteter för egna möten.

Konferensen riktar sig till dig som verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle och programmet innehåller allt från sessioner om konkreta verktyg till omvärldsspaning på de trender vi ser inom området. Välkomna!

Konferensen Innovation by Collaboration har arrangerats varje år sedan 2009 på aktuella teman som skapar värde och meningsfulla möten för medlemmar, samarbetspartners och intressenter. På konferensen deltar representanter från hela det nationella innovationssystemet och under förra årets konferens deltog 196 personer från akademi, näringsliv, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Årets program erbjuder flertalet sessioner under årets tema: Så skapar vi nytta från kunskap och dessa alterneras mellan plenumföreläsningar, cafébordssessioner och workshops samt seminarier uppdelade i tre parallella spår.

Hur skapar vi nytta från kunskap? Vilka verktyg och metoder används framgångsrikt i olika projekt och verksamheter? Vilka värdefulla erfarenheter och insikter kan vi dela med varandra?

 

Cafébordssessionen

Under konferensens första dag öppnar vi upp för en cafébordssession där du har möjlighet att lyfta egna frågeställningar eller engagera dig i andras. Har du en möjlighet eller utmaning som du vill bolla med nationella kollegor, hitta samarbetspartners till projekt eller bara utbyta erfarenheter inom ett specifikt ämne?  Ett flertal bord kommer att dukas upp och varje ämne kommer att ges 25 minuter. Säkra din plats när du gör din anmälan till konferensen.

Årets parallella spår

 1. I spåret "Metoder och verktyg"presenteras både kommersiella och icke-kommersiella verktyg och metoder för nyttiggörande av kunskap. Fokus ligger på att upptäcka och inspireras snarare än att lära sig verktygen till fullo.
   

 2. I spåret "Innovationsstödssystemet och samhällsnytta" diskuterar aktörer på olika nivåer på vilket sätt de bidrar till samhällsnytta utifrån sina respektive uppdrag och roller. Aktuella utmaningar som dessa aktörer möter i sitt arbete samt möjliga lösningar till dessa lyfts också. Formatet är aktiv dialog med publiken och inbjuden panel. Hur kan vi tillsammans göra ännu större skillnad? Hur säkerställer vi på riktigt att vi adresserar samhällsutmaningarna? Hur styr och driver vi gemensamt ett innovationssystem som tillsammans bidrar till bättre lösningar?
   

 3. I Spåret "Välfärdsinnovation" får du ta del av erfarenheter och nytänkande lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Sverige har inte råd att förlora all den kunskap och innovationspotential som byggts upp i olika utvecklingsprojekt. Hur kan vi säkerställa att all den kunskap och innovationspotential som byggts upp i olika utvecklingsprojekt tas tillvara?

 

24 september

Dag 1

09:30-10:10  Fika och registrering

10:10-10:25 Välkommen till Innovation by Collaboration 2019

10:25-11:00 Creating value from knowledge - around the globe Kevin Cullen, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)

11:15-12:00 Parallella sessioner

 1. Vilka verktyg och insikter kan vi hämta från K3-projekt? Ana-Maria opescu, GU; Charlotte Emlind Vahul, Chalmers; Åsa Rydell Blom, LNU

 2. Innovationssystemet och samhällsnyttan

 3. Framgångsrik hantering av kunskapstillgångar i sociala innovationsprojekt Sophia Savage, KI; Patrik Blomquist, KI; Christin Wendel, PRV

12:15-13:00  Parallella sessioner

 1. Hur kan studenter tas tillvara som en resurs för att åstadkomma verklig impact? Johan Müllern-Aspegren, HKR; Ivar Björkman, Openlab

 2. Innovationssystemet och samhällsnyttan
  Niklas Huss, Länsförsäkringar AB; Anna Torsgården, Dalarna Science Park; Mårten Berg, Vinnova; Kristian Wirsén, SISP; Håkan Spjuth, Karlstads universitet,Anton Fransson, Linnéuniversitetet och Henrik Hansson, Stockholms universitet

 3. Sociala innovationers impact i samhället Markus Lundin, Doctrin; Amelie Silfverstolpe, Yrkesdörren, Mikaela Illanes, Konstantina Pantagaki och Kristyn Maguire, Inicio.

13:00-14:15 Lunch

14:15-15:00 Parallella sessioner

 1. Reflektion – entreprenörens viktigaste redskap för att skapa sin egen ”Agency”Lena Holmberg, IMCG

 2. Hur lyckas man driva en hållbar och innovativ förändring i en traditionell bransch? Niklas Huss, Länsförsäkringar AB

 3. Innovativa lösningar på välfärdsutmaningar Marie Oscarsson, LNU; Ulrica Byrskog, HDa

15:00-16:30  Cafébordssession (inkl. fika)

16:30-17:15  Innovation genom samarbete - mötet mellan människa och teknik Jasmine Isdrake, Playcentric Studios och Collaboratory

18:45-23:00 Konferensmiddag

 

Senast uppdaterad: 2019-09-23

25 september

Dag 2

09:00-09:30 Registrering och kaffe

09:30-09:45  Reflektion dag 1

09:45-10:30  Varför är sociala innovationer så starkt på agendan just nu och vilken roll har lärosätena i

detta? Aslak Felin, RISE; Judit Wefer, Vinnova; Anna Bergstrand, Högskolan i Borås och Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation

10:30-11:00 Förmiddagsfika

 

11:00-11:40 Parallella sessioner

 1. Social innovation och effektmätning Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation; Tomas Bokström, RISE och Nicklas Wallberg Reach for Change

 2. CreARTive Sweden- För kreativa och hållbara entreprenörer! Klump Subtopia, XPLOT, Transit, Site, Expression, Klump Östersund och Brewhouse

 3. Svenska kyrkans som innovationsfrämjare Cecilia Nahnfeldt, Svenska kyrkan

11:45-12:30 Creating AI that benefits all people and improve the human condition Jochen Kumm, Pr3vent

12:30-13:30  Lunch

13:30-17:00 Egna möten


När konferensens program avslutas vid lunch öppnar vi upp konferensrummen för SIG-möten och interna möten.

 

Om du är intresserad av att boka ett rum, kontakta johanna@snitts.se

 

Programmet